Statistieken

hoeveel dwarslaesie’s?
Per jaar komen er 400 tot 500 dwarslaesies bij, alleen al in Nederland, compleet en incompleet.
Gemiddelde laesie leeftijd 39jr.


Verkeersongevallen: 35%
Ziekte en/of medische behandeling: 18%
Sport: 15%
Bedrijfsongeval: 13%
Overige oorzaken: 10%
Val van een hoogte: 9%

 


94% Heeft gezondheids problemen:
Spasmen: 69%
Pijn: 61%
Urineweg infecties: 37%
Decubitus: 14%
Gemiddelde opname in ziekenhuis en revalidatiecentrum, 12 maanden. Decubitus of doorliggen veroorzaakt veel leed bij patienten en kost de gezondheidszorg ongeveer een half miljard euro per jaar omdat patienten langer in het ziekenhuis blijven of
thuis intensief behandeld moeten worden.

 

Meeste ongenoegens die men ondervindt zijn: ontlasting, de trage verstrekking van hulpmiddelen, de trage realisatie van aanpassingen aan woningen en de procedures die hiervoor gehanteerd worden.

Ik zit ook op social media,

volg mij hier!