Lid worden

Logo dwarslaesie organisatie NLLid worden van Dwarslaesie Organisatie Nederland

De organisatie van en voor mensen met een dwarslaesie. Voor meer informatie over deze organisatie, kijk eens op hun website.

Aanmelden

Iedereen kan lid of donateur worden van onze vereniging. Voor mensen met een dwarslaesie en hun familieleden kost het lidmaatschap € 23 per jaar per persoon. Anderen (zoals instellingen en artsen) kunnen voor € 27 per jaar donateur worden. Donateurs die geen abonnement op De Ketting willen, betalen € 15 per jaar.

Over te maken op giro nr. 947.39.53 t.n.v. Penningmeester Dwarslaesie Organisatie Nederland, Utrecht.

Het lidmaatschap houdt in dat u op de hoogte gehouden wordt van de laatste nieuwtjes d.m.v. het tweemaandelijks blad de Ketting. Tevens kunt u adviezen inwinnen en vragen stellen over alles wat met de handicap te maken heeft.

Ik zit ook op social media,

volg mij hier!