januari 2, 2011

0 comments

abrazo 030

  Beste mensen,
  We hebben inmiddels, voor onbepaalde tijd, de ANBI-status. In het kort gezegd, betekent dat, dat we een GOED DOEL zijn. Onze missie is, zonder winstoogmerk, 4 volledig rolstoelaangepaste accommodaties met 24-uurs oproepbare ADL-assistentie te realiseren aan de Costa Blanca in Spanje. In het winterseizoen 2012 willen we de eerste gasten kunnen verwelkomen. Daar is veel geld voor nodig. We zijn helemaal afhankelijk van donaties, maar om te kunnen starten hebben we zo’n 60.000,– nodig. Stichting Abrazo krijgt geen financiele steun van overheidswege en is volledig afhankelijk van opbrengsten uit acties, giften, donaties, fondsenwerving en sponsoring. www.abrazo.nl/ of
  rolstoelvakantie voor de dwarslaesie
  abrazo 027 

  Dus steun ons!!!!
  Ga, voor meer informatie, naar onze vernieuwde website www.abrazo-site.nl en steun ons met uw gift of wordt donateur van Stichting Abrazo. Een leuke actie bedenken, die veel geld opbrengt, mag ook.

  Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking.

  Tine Westenberg,

  voorzitter Stichting Abrazo.

Over de schrijver JanP


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}